کتاب حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری اثر سید نوید هاشمی و پوران پناه‌زاده در ۱۶۰ صفحه و ۶ فصل به سفارش مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر شده است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، عناوین فصل های این کتاب عبارتند از: بنیان های نظری، حکمرانی شرکتی در ایران، بررسی حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری، چالشها و مشکلات ناشی از عدم رعایت اصول حکمرانی شرکتی، تطبیق اصول حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی با اصول حکمرانی شرکتی سازمان همکاری های اقتصادی، دستورالعمل حکمرانی شرکتی در صندوق بازنشستگی کشوری و فهرست منابع.

نویسندگان در مقدمه آورده اند: صندوق‌های بازنشستگی ایران علاوه بر کارکردهای خود و ویژگی‌های مشترک با صندوق‌های بازنشستگی در دیگر کشورها در حوزه‌هایی چون مسئولیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، کلیه ملزومات، چارچوب‌ها و باید و نبایدهای یک سازمان اقتصادی را دارا هستند.

در طول سالیان گذشته این صندوق‌ها با بحران‌های جدی در تراز منابع و مصارف خود مواجه شدند که عدم سودآوری به‌علت عدم بهره‌وری مطلوب از منابع مهمترین علت آن است.

بحران صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یک چالش پیش روی اقتصاد، ضرورت مدیریت مطلوب و نظارت بر هدایت آنها در بلندمدت را ضروری ساخته است و راه‌حل این چالش استقرار درست سازوکار حکمرانی شرکتی در آنها است.

حکمرانی شرکتی با تبیین اصول کلی ضمن تسهیل راهبری و هدایت، بستر لازم را برای تأمین منافع کلیه ذینفعان، ارتقای عملکرد مالی و شفافیت فراهم می‌آورد.

دستیابی به مهم‌ترین هدف و فلسفه وجودی این صندوق‌ها مبنی بر تحقق اصول و سیاست‌های کلی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، نیازمند استقرار ساختارهای مناسب اجرایی، گزارشگری و نظارتی است.

اثربخشی ارکان تصمیم‌گیری، نیازمند اجرای درست و به‌موقع ارکان اجرایی و نهایتا شفافیت، بازنگری و ارزیابی منظم عملکرد توسط ارکان نظارتی است. به همین دلیل دولت‌ها به‌طور معمول، برقراری مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌های اساسی جهت استقرار مطلوب ساختارهای فوق را در حوزه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، چه به‌طور مستقیم و چه در چارچوب رهنمودهای انجمن‌های حرفه‌ای، برای چنین سازمان‌هایی الزامی می‎نمایند.

بررسی تعاریف و مفاهیم حکمرانی شرکتی و مرور دیدگاه‌های صاحب‌نظران مبین این نکته است که هدف نهایی حکمرانی شرکتی در صندوق‌های بازنشستگی دستیابی به چهار مورد پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق بیمه‌شدگان در صندوق است. لذا چنانچه در صندوق بازنشستگی به موضوع اصول حکمرانی شرکتی توجه مناسب شود، چارچوبی منطقی برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان تصمیم‌گیران صندوق و ذینفعان فراهم خواهد شد.

در همین راستا سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی گوناگونی از جمله سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شبکه بین‌المللی حکمرانی شرکتی و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی اصولی را پیشنهاد داده‌اند که استقرار و اجرای این اصول مسیر دستیابی به این چهار هدف را تسهیل می‌کند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که در سال‌های اخیر هدایت کشورهای عضو در زمینه سیاست‌های بازنشستگی را برعهده گرفته، در سال ۲۰۰۴ اصول حکمرانی شرکتی صندوق‌های بازنشستگی و در سال ۲۰۰۹ راهبرد حاکمیت صندوق‌های بازنشستگی را در دو بخش ساختار حاکمیت و سازوکارهای مدیریت تدوین کرده است و این اقدام، اهمیت استقرار حکمرانی شرکتی در صندوق‌های بازنشستگی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای اطلاع از جدیدترین
مسابقه ها وارد
اینستاگرام چلچلی شوید